Regulaminy

REGULAMIN OGÓLNY 

 I - Ustalenia ogólne

W ramach Qinoteatr Pasja PSA działają lub są organizowane:

 1. Sieć Qinoteatrów
 2. Sklep internetowy umieszczony na stronie spółki pod adresem qinoteatr.pl zwany dalej sQlepem. Sklep jest własnością spółki i integralną częścią spółki a dochody ze sklepu przeznaczone są na działalność spółki. Sklep sprzedaje licencje oraz abonamenty na własne Qinospektakle. Sklep nie pośredniczy w sprzedaży jakichkolwiek produktów podmiotów trzecich.
 3. Ogólnopolski Festiwal Teatralny zwany dalej LoQomotywa – Ogólnopolski Festiwal Qinoteatralny.
 4. Studio Filmowe Pasja współtworzone z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym "Teatr Grodzki"

Qinoteatr PSA jako spółka prawa handlowego dba o prawidłowe funkcjonowanie spółki, pozyskując dochody z tytułu udzielania licencji i abonamentów na projekcje Qinospektakli powstających na zamówienie spółki.

II - Ogólnopolska Sieć Qinoteatrów `

 1. Qinoteatr jest miejscem, w którym odbywają się projekcje QINOSPEKTAKLI.
 2. Celem projekcji jest propagowanie kultury oraz edukacja dzieci i młodzieży.
 3. Podmioty które mogą organizować Qinoteatry na terenie swojego obiektu: Osiedlowe, miejskie, wiejskie i gminne ośrodki kultury, Domy kultury, Szkoły podstawowe, Szkoły ponadpodstawowe, Ośrodki wychowawcze, Przedszkola i placówki przedszkolne, Wakacyjni i feryjni organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży (Wakacyjny Qinoteatr), Inne miejsca, które spełnią określone stosowną umową warunki.
 4. Na podstawie posiadanych Praw Qinoteatr PSA zawiera z wymienionym w par 2 podmiotem umowę na organizowanie Qinoteatru na terenie placówki / obiektu / własnego, najmowanego /dzierżawionego. 
 5. Z chwilą podpisania umowy podmiot staje się organizatorem Qinoteatru, zwanym dalej ORGANIZATOR  QINOTEATRU, a miejsce w którym odbywają sie Qinoprojekcje nazywa się QINOTEATR. 
 6. Organizator QINOTEATRU organizuje we własnym zakresie QINOTEATR. Miejsce projekcji nie musi być salą kinową, jednak dla zapewnienia właściwej projekcji spektaklu miejsce musi spełniać określone warunki: 

   A. Zaciemniona sala. (dopuszcza się letnie wieczorne projekcje na otwartej przestrzeni)

   B. Możliwość wygodnego usadowienia widowni na czas projekcji.

   C. Właściwy projektor (dobra jasność i rozdzielczość full HD)

   D. Ekran projekcyjny (rekomendowanym i ekonomicznym rozwiązaniem jest gładka powierzchnia ściany pomalowanej na SZARO, lub rozwieszane na statywach tło fotograficzne).

   E. W kameralnych warunkach, w klasie, małej sali dla kilkunastu osób może być nowoczesny telewizor (minimum 55cali)

   F. Źródło odtwarzania sygnału (laptop, komputer stacjonarny) 

   G. Szybki dostęp do Internetu. (Aby jakość obrazu była na wysokim poziomie Qinospektakle kodowane są w wysokim bitrate. Dobrze jest więc sprawdzić „speed testem”  szybkość łączy. Pożądane minimum to 10Mb/sek. Rekomendowane 20Mb/sek. Poniżej tych wartości jakość zostaje automatycznie obniżona przez system, i obraz traci na jakości oraz mogą pojawić się przerwania treści.) 

   H. Właściwe nagłośnienie – uzależnione od wielkości pomieszczenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na akustykę pomieszczenia. Zbyt duży pogłos uniemożliwia komfortowy odsłuch dialogów.

    7. Qinoteatr P.S.A. dostarcza Organizatorom treści kulturalne w postaci zarejestrowanych techniką audio wideo spektakli teatralnych zwanych dalej QINOSPEKTAKLAMI.  

 1. Qinoteatr zastrzega sobie prawo doboru repertuaru, jednak zważywszy na zróżnicowane grupy docelowe Qinoteatr PSA gwarantuje urozmaicony repertuar Qinoteatralny. Zakładana ilość Qinospektakli to minimum 10 w roku kalendarzowym.
 2. Qinospektakle dostarczane są do Qinoteatrów w formie streamingu z serwisu Vimeo i są możliwe do odtwarzania przez Organizatora Qinoteatru po uiszczeniu jednorazowej opłaty licencyjnej lub wykupieniu rocznego abonamentu.
 3. Aby Organizator Qinteatru uzyskał dostęp do Qinospektaklu musi być zalogowany na swoje konto na stronie www.qinoteatr.pl i mieć wykupioną jednorazową licencję na jeden Qinospektakl lub abonament roczny na 10 Qinospektakli.

V - Zabezpieczenie Qinospektaklu przed nieuprawnionym dostępem.

 1. Każdy Qinospektakl, umieszczony na platformie streamingowej, pomimo iż jest to ogólnoświatowy serwis, nie jest ogólnodostępny i jest trzystopniowo zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem.
 2. Lokalizacja pliku nie jest nikomu znana oprócz administratora platformy.
 3. Dostęp do Qinospektaklu zabezpieczony jest hasłem.
 4. Qinospektakl osadzany jest na stronie qinoteatr.pl i jest to jedyne miejsce, gdzie może być on oglądany. Nie ma możliwości aby ktokolwiek nie będący Organizatorem Qinoteatru miał dostęp do Qinospektakli.
 5. Każdorazowe odtworzenie Qinospektaklu jest zapisywane na serwerze. Są to wszelkie dane umożliwiające identyfikacje komputera z którego Qinospektakl był odtwarzany. Dane te służą zabezpieczeniu przed nieuprawnionym odtworzeniem Qinospektaklu (na przykład kiedy ktoś uzyskałby nielegalnie dostęp do  czyjegoś konta Organizatora oraz hasło do Qinospektaklu.). 
 6. Organizator Qinoteatru odpowiada za zabezpieczenie dostępu do swojego konta oraz zabezpieczenie dostępu do Qinospektaklu. Nie jest dozwolone udostępnianie swojego konta ani dostępu do Qinospektaklu osobom oraz podmiotom trzecim. Fakt taki jest zapisywany w metadanych serwera i skutkuje zerwaniem umowy z Organizatorem Qinoteatru.

VI - licencje i abonament

Uwaga: Sprzedaż pierwszych Qinospektakli ruszy w styczniu 2024.

Ogólne zasady:

 1. Licencje na jeden Qinospektakl oraz roczny abonament na 10 Qinospektakli można kupić w naszym sklepie Internetowym zwanym dalej sQlep.
 2. Tylko Organizator Qinoteatru ma możliwość uzyskania licencji jednorazowej lub rocznego abonamentu. Osobom które nie są Organizatorem Qlubu, system nie pozwoli dokonać zakupu.
 3. Kiedy Organizator Qinoteatru nabędzie licencję na projekcję Qinospektaklu otrzymuje hasło do danego, lub danych Qinospektakli. Dostęp uzyskuje po zalogowaniu się na swoje konto na stronie www.qinoteatr.pl
 4. Organizator Qinoteatru może wyświetlać spektakl/spektakle dowolną ilość razy w roku trwania licencji, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
 5. Licencje na spektakle wykupione w ramach abonamentu zostają wydłużone na kolejny rok z chwilą zakupu abonamentu na rok następny. 
 6. Brak zakupu nowego abonamentu nie przedłuża istniejących licencji i cykl zostaje przerwany. Organizator Qinoteatru traci ciągłość. W interesie Organizatora Qinoteatru zatem jest, aby kupować cyklicznie abonament, bo w ten sposób każdego roku Qinoteka Qinoteatru powiększa się o kolejne spektakle. W ciągu 5 lat Organizator Qinoteatru dysponuje 50 spektaklami, które może dowolnie projektować. W ciągu 10 lat tych spektakli jest już 100.
 7. Spektakle mogą być projektowane tylko na terenie placówki, która jest zarejestrowana jako Qinoteatr Pasja pod rygorem unieważnienia umowy z Qinoteatr Pasja P.S.A..

Regulamin loQomotywy

I. Organizator.


Organizatorem LOQOMOTYWY jest Qinoteatr Pasja P.S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 40/2, zwana dalej ORGANIZATOREM.

II. Domeny LoQomotywy.


Adresy strony internetowej  LoQomotywy i przypisane domeny, pod którymi będą znajdować się wszelkie informacje oraz materiały promocyjne to: www.loqomotywa.pl, www.qinoteatr.pl

III. Postanowienia ogólne.

 
 1. Pełna nazwa festiwalu brzmi Ogólnopolski Festiwal Qinoteatralny LOQOMOTYWA. 
 2. Podstawę uczestnictwa w LOQOMOTYWIE stanowi niniejszy regulamin. Regulamin Ogólny nie jest podstawą uczestnictwa w LoQomotywie. Regulamin sQlepu nie jest podstawą uczestnictwa w LoQomotywie.
 3. LOQOMOTYWA dzieli się na 2 etapy: a).Przegląd, b).Festiwal 
 4. Przegląd ma na celu stworzenie bazy teatrów, grup teatralnych, aktorów, reżyserów i scenarzystów.
 5. Przegląd ma na celu wyłonienie z przeglądu teatrów i zaproszenie ich do drugiego etapu LOQOMOTYWY, czyli Festiwalu im. Aleksandra Fredry.
 6. Przegląd ma na celu wyłonienie najlepszych grup/zespołów teatralnych, z którymi SPÓŁKA QINOTEATR podpisze umowę o współpracy.

IV. Etap pierwszy – Przegląd.

 
 1. W PRZEGLĄDZIE mogą uczestniczyć: teatry amatorskie z terenu całej Polski, zespoły i grupy teatralne o różnym poziomie i warsztacie, działające przy placówkach Kultury, przy szkołach podstawowych (od klasy V) i szkołach średnich oraz zespoły teatralne niezależne, np. w ramach stowarzyszeń.
 2. Nie dopuszcza się, teatrów pantomimy, teatrów ulicznych, happeningów, teatrów tańca, gdzie głównym motywem jest taniec. (dopuszcza się taniec sceniczny jako element scenariusza wypełniający maksymalnie 10% treści)., teatrów muzycznych gdzie głównym motywem jest muzyka oraz śpiew (dopuszcza się piosenki jako element scenariusza wypełniający maksymalnie 15% treści).
 3. Przedmiotem PRZEGLĄDU jest zgłoszenie przedstawienia teatralnego opartego na dowolnym scenariuszu lub opracowaniu scenariusza utworu dramatycznego z klasyki literatury, lub autorskiej adaptacji dzieła lub adaptacji scenicznej scenariusza gotowego.
 4. Scenariusz i adaptacja mogą być pracą indywidualną lub zbiorową, stworzoną samodzielnie przez grupę teatralną. Temat opracowania jest dowolny.
 5. Dopuszcza się sceniczne opracowania lektur szkolnych.
 6. Prezentacja (premiera) spektaklu odbędzie się na scenie na której działa teatr. Na przykład w domu Kultury, na świetlicy szkolnej, przed tradycyjną dla danej grupy teatralnej widownią.
 7. Organizator przeglądu wymaga rejestracji spektaklu bez walorów artystycznych. Spektakl teatralny powinien zostać zarejestrowany w planie ogólnym, szerokim kątem obejmującym całą scenę, bez zbliżeń, najazdów, zabiegów operatorskich i montażowych.
 8. Istnieje możliwość przesłania nagrania za pomocą platformy wetransfer na adres qinoteatr@gmail.com jako plik w formacie MP4 lub AVI, przy czym zaleca się kodek H,264 i rozdzielczość ful HD. Bitrate do 7 Mb/sec. Ponieważ wetransfer w darmowej wersji dopuszcza maksymalny plik 2Gb, to dopuszcza się inne formy przesyłania lub udostępniania, jak google drive, cloud, etc. 
 9. Nadesłane materiały będą stanowiły podstawę do oceny i kwalifikacji. Organizator poprzez pocztę elektroniczną – na wskazany w karcie zgłoszenia adres e-mail – potwierdzi wpływ kompletnych, umożliwiających kwalifikację materiałów.
 10. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów. Po przeglądzie zostaną one skasowane.
 11. O kwalifikacji do drugiego etapu grupa teatralna zostanie powiadomiona telefonicznie i mailowo. Brak takiej informacji jest równoznaczny z brakiem kwalifikacji.
 12. W PRZEGLĄDZIE organizator nie przewiduje nagród rzeczowych. 
 13. Kwalifikacje w PRZEGLĄDZIE skutkują: 
 • Dla wszystkich uczestników PRZEGLĄDU – wpisem do ogólnopolskiej bazy teatrów amatorskich na stronie qinoteatr.pl, w którym teatry będą mogły według swojego uznania zaprezentować się na jednej stronie A4. Do opisu swojej grupy będzie można dołączyć 10 zdjęć, link do swojej strony lub Facebooka oraz oraz 5 minutową prezentację podlinkowaną z Youtube. 
 • Dla wybranych uczestników – zaproszeniem do drugiego etapu loQomotywy, czyli Festiwalu.
 • Podpisaniem umowy o stałej współpracy ze SPÓŁKĄ QINOTEATR PASJA P.S.A. Współpraca będzie polegać na tworzeniu Qinospektakli. Szczegóły współpracy oraz związane z tym profity finansowe dla teatru będą omówione indywidualnie, ale bez wątpienia da to teatrowi niespotykaną dotąd możliwość finansowania własnych projektów artystycznych 

V. Etap drugi – Festiwal

 
 1. Festiwal poświęcony jest Aleksandrowi Fredro i ma na celu prezentację twórczości hrabiego Fredry w jak najszerszym spektrum jego twórczości.
 2. Festiwal jako drugi etap loQomotywy jest odrębną organizacją i jest ściśle uzależniony od wyników pierwszego etapu. W związku z tym jego właściwy Regulamin będzie ogłoszony zaraz po finale Przeglądu, czyli w  lipcu 2023.

VI. Qinospektakl.

 

 1. Qinospektakl jest zastrzeżoną nazwą handlową, do której wyłączne prawa majątkowe posiada spółka Qinoteatr Pasja P.S.A.
 2. Qinospektakl to spektakl teatralny zarejestrowany własną techniką audio wideo, które spełniają określone parametry.
 3. Qinospektakl jest prezentowany publicznie tylko w sieci Qlubów Pasja.
 4. Qinospektakljest umieszczony na serwerze i udostępniany w formie streamingu tylko Organizatorom Qlubów Pasja, z którymi SPÓŁKA QINOTEATR podpisała umowę.
 5. Każdy Qinospektakl zabezpieczony jest trzema poziomami przed nieuprawnionym dostępem do niego.

VIII. Wizerunek i Prawa Autorskie

 
 1. Nadesłane zapisy audio wideo nadesłane do Przeglądu traktowane są jako dokument w formie roboczego zapisu mającego na celu ocenę spektaklu. Nagrania nie będą nigdzie publikowane, dlatego nie wymaga się jakichkolwiek zgód na udostępnianie wizerunku, oraz posiadanie Praw autorskich niezbędnych w przypadku publikacji. Nagrania po zakończeniu Przeglądu będą skasowane.

X. Postanowienia końcowe.

 

 1. Opłata rejestracyjna wynosi 99zł. Można jej dokonać przez bramkę płatniczą online w sQlepie na stronie qinoteatr.pl. Nieodłącznym elementem jest wpływ wypełnionego FORMULARZA B w tej zakładce LOQOMOTYWA.
 2. Zgłoszenie się do udziału w Przeglądzie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu loQomotywy i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.