Regulamin
sprzedaży

Niniejszy regulamin dotyczy sprzedaży produktów umieszczonych na stronie www.qinoteatr.pl.

 

I. Ustalenia ogólne

 1. Właścicielem strony internetowej www.qinoteatr.pl, na której prowadzona jest sprzedaż produktów online,  jest Qinoteatr Pasja P.S.A. (dane kontaktowe w zakładce kontaQt). Forma dokonywanych zakupów nazwana jest dalej SQLEPEM.
 2. W chwili obecnej SQLEP sprzedaje tylko jeden produkt nazwany dalej BILETEM.
 3. SQLEP nie sprzedaje jakichkolwiek produktów podmiotów trzecich. 

II. Produkty

 1. BILET to skrócona nazwa opłaty kosztowej za uczestnictwo grupy teatralnej w Ogólnopolskim Festiwalu Qinoteatralnym. Sam zakup BILETU jednak nie jest równoznaczny z wpisaniem grupy teatralnej jako uczestnika LOQOMOTYWY. Aby to miało miejsce uczestnik oprócz zakupu BILETU musi wypełnić formularz zgłoszeniowy w zakładce loQomotywa. 
 2. BILET nie posiada jakiejkolwiek wartości dla kogoś kto nie chce uczestniczyć w LOQOMOTYWIE, dlatego każdy kto decyduje się na zakup BILETU musi wziąć pod uwagę, że zakup musi być przemyślany.
 3. Zakup BILETU odbywa się tak jak w innych sklepach internetowych – koszyk, wypełnienie formularza, płatność.
 4. Aby sfinalizować zakup kupujący musi zaakceptować warunki zawarte w regulaminie
 5. Cena BILETU ustalona jest w kwocie 99zł brutto bez VAT.
 6. Po dokonaniu zakupu kupujący zostanie powiadomiony mailem o tym fakcie. Jeśli wcześniej wypełniony został formularz zgłoszeniowy to z chwilą otrzymania powiadomienia o przyjęciu wpłaty, kupujący staje sie pełnoprawnym uczestnikiem LOQOMOTYWY. Jeśli wpłata nastąpiła przed wypełnieniem formularza, należy bezzwłocznie formularz wypełnić.  Z chwilą wysłania wypełnionego formularza po dokonaniu wpłaty, kupujący staje sie pełnoprawnym uczestnikiem Ogólnopolskiego Festiwalu Qinoteatralnego LOQOMOTYWA. 
 7. Płatności obsługuje system ING Bank Śląski.

III. Zwroty i Reklamacje.

 1. Ponieważ BILET nie jest ani typowym produktem ani usługą, tylko opłatą manipulacyjną pokrywającą koszt uczestnictwa w LOQOMOTYWIE,  to nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za zakup.
 2. Jedyny przypadek zwrotu wpłaconych pieniędzy istnieje w przypadku omyłkowego zakupu. Zwrot za przypadkowy zakup musi być niestety pomniejszony o koszt manipulacyjny obsługi pomyłki klienta. Koszt ten wynosi 25 zł. Kwota zakupu pomniejszona o 25 zł zostaje zwrócona na wskazane przez przypadkowego klienta na podane przez niego konto po wypełnieniu formularza zwrotu.