Wsiądź do pociągu nie byle jakiego...​

Witamy pasjonatów teatru.

Wierzymy, że tworzycie świetny teatr. Wkładacie w dzieło sceniczne swój zapał, ciężką pracę i marzycie o tym, aby występować przed wielką publicznością. Chcecie, aby emocje którymi emanujecie ze sceny trafiały w bezkresną widownię. Niestety, możliwości teatrów amatorskich w tym względzie są dość mocno ograniczone. My organizatorzy loQomotywy mamy pomysł aby to zmienić. Chcemy otworzyć przed Wami wielotysięczną widownie. Tak, tak, to nie przejęzyczenie ani puste słowa. Jeśli robicie dobrą sceniczną robotę, to kiedy połączymy siły, będziemy docierać do nieprzebranej ilości widzów, w ilości o jakiej nawet nie śniliście. 

Jak to możliwe?. Cóż, pokażcie co potraficie, a my przedstawimy Wam dokładny plan działania. Gwarantujemy wszystkim grupom na wysokim poziomie artystycznym, że uczestnictwo w loQomotywie diametralnie zmieni Wasze teatralne życie.

Odtwórz wideo

Ogólnopolski festiwal qinoteatralny

Portret Aleksandra Fredro

autorstwa Aleksandra Radczyńskiego

Rok 2023

rokiem hrabiego Aleksandra Fredry

Jak zapewne wszyscy z Was wiedzą rok 2023 jest rokiem Aleksandra Fredry. Ten fakt w zasadzie determinuje przebieg festiwalu, który należy zadedykować mistrzowi Aleksandrowi. My oczywiście chcemy i z przyjemnością dedykujemy. Zanim jednak dojdzie do festiwalu który de facto zostanie ogłoszony w lipcu 2023, musimy wpierw dokonać PRZEGLĄDU POLSKIEJ SCENY AMATORSKIEJ. Szczegóły niżej.

Jak zapewne wszyscy z Was wiedzą rok 2023 jest rokiem Aleksandra Fredry. Ten fakt w zasadzie determinuje przebieg festiwalu i chcąc nie chcąc należy zadedykować LOQOMOTYWĘ mistrzowi Aleksandrowi.

Wsiądź do pociągu nie byle jakiego

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowej podróży, która zabierze Was w nieznane.

Podróż to symboliczna, bo nie chodzi tu o dosłowną jazdę pociągiem (choć mamy dość ciekawy pomysł marketingowy i może coś z tego wyjdzie, a wtedy to już nie tylko symbolicznie pojedziemy teatralnym torem). 

Ponieważ kładziemy duży nacisk na jakość spektakli dlatego w nazwie pojawiła się litera Q.

LOQOMOTYWA to Ogólnopolski Festiwal Teatralny.

Zapraszamy do wspólnej podróży każdą grupę teatralną – od początkującej, do tej z dorobkiem scenicznym.

Nasz symboliczny pociąg symbolicznie ruszył pierwszego Stycznia Anno Domini 2023 symbolicznie ze stacji Bielsko-Biała Główna. 

Pierwszy etap podróży to Przegląd Teatralny, który potrwa do końca czerwca 2023 i przeistoczy się w niezłą jazdę czyli Festiwal Qinoteatralny. 

Szczególnie zależy nam aby w przeglądzie znalazły się opracowania twórczości Aleksandra Fredry. Mile będą również widziane lektury szkolne.

Zapraszamy zatem do zapoznania się z regulaminem a potem to już tylko… wsiąść do pociągu nie byle jakiego i..

Zaproszenie

Scenariusz LoQcomotywy

 1. Styczeń-Luty 2023. Rozsyłanie zaproszeń do gminnych i powiatowych wydziałów kultury, placówek kultury oraz szkół.
 2. Luty-Marzec 2023. Przyjmowanie zgłoszeń do festiwalu. Zgłoszenia odbywają się online czyli przez wypełniony formularz zgłoszenia oraz wpłatę 99 zł.
 3. Marzec-Maj 2023. Przyjmowanie spektakli biorących udział w LOQOMOTYWIE. W jakiej formie nalezy zaprezentować spektakl szczegółowo opisane jest w regulaminie.
 4. Czerwiec 2023. Wytypowanie spektakli do drugiego etapu i opublikowanie Regulaminu Festiwalu.
 5. Czerwiec-Październik 2023. Organizacja Gali festiwalu.
 6. Grudzień 2023 – Gali festiwalu, która odbędzie się w Bielsku-Białej oraz w miastach partnerskich (ostateczna ilość oraz położenie miast będzie podana we wrześniu 2023) przewiduje się w terminie 1-15 Grudnia 2023 (Ostateczny termin podany zostanie we wrześniu 2023}.

Regulamin loQomotywy

I. Organizator.


Organizatorem LOQOMOTYWY jest Qinoteatr Pasja P.S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 40/2, zwana dalej ORGANIZATOREM.

II. Domeny LoQomotywy.


Adresy strony internetowej  LoQomotywy i przypisane domeny, pod którymi będą znajdować się wszelkie informacje oraz materiały promocyjne to: www.loqomotywa.pl, www.qinoteatr.pl

III. Postanowienia ogólne.

 
 1. Pełna nazwa festiwalu brzmi Ogólnopolski Festiwal Qinoteatralny LOQOMOTYWA. 
 2. Podstawę uczestnictwa w LOQOMOTYWIE stanowi niniejszy regulamin. Regulamin Ogólny nie jest podstawą uczestnictwa w LoQomotywie. Regulamin sQlepu nie jest podstawą uczestnictwa w LoQomotywie.
 3. LOQOMOTYWA dzieli się na 2 etapy: a).Przegląd, b).Festiwal 
 4. Przegląd ma na celu stworzenie bazy teatrów, grup teatralnych, aktorów, reżyserów i scenarzystów.
 5. Przegląd ma na celu wyłonienie z przeglądu teatrów i zaproszenie ich do drugiego etapu LOQOMOTYWY, czyli Festiwalu im. Aleksandra Fredry.
 6. Przegląd ma na celu wyłonienie najlepszych grup/zespołów teatralnych, z którymi SPÓŁKA QINOTEATR podpisze umowę o współpracy.

IV. Etap pierwszy – Przegląd.

 
 1. W PRZEGLĄDZIE mogą uczestniczyć: teatry amatorskie z terenu całej Polski, zespoły i grupy teatralne o różnym poziomie i warsztacie, działające przy placówkach Kultury, przy szkołach podstawowych (od klasy V) i szkołach średnich oraz zespoły teatralne niezależne, np. w ramach stowarzyszeń.
 2. Nie dopuszcza się, teatrów pantomimy, teatrów ulicznych, happeningów, teatrów tańca, gdzie głównym motywem jest taniec. (dopuszcza się taniec sceniczny jako element scenariusza wypełniający maksymalnie 10% treści)., teatrów muzycznych gdzie głównym motywem jest muzyka oraz śpiew (dopuszcza się piosenki jako element scenariusza wypełniający maksymalnie 15% treści).
 3. Przedmiotem PRZEGLĄDU jest zgłoszenie przedstawienia teatralnego opartego na dowolnym scenariuszu lub opracowaniu scenariusza utworu dramatycznego z klasyki literatury, lub autorskiej adaptacji dzieła lub adaptacji scenicznej scenariusza gotowego.
 4. Scenariusz i adaptacja mogą być pracą indywidualną lub zbiorową, stworzoną samodzielnie przez grupę teatralną. Temat opracowania jest dowolny.
 5. Dopuszcza się sceniczne opracowania lektur szkolnych.
 6. Prezentacja (premiera) spektaklu odbędzie się na scenie na której działa teatr. Na przykład w domu Kultury, na świetlicy szkolnej, przed tradycyjną dla danej grupy teatralnej widownią.
 7. Organizator przeglądu wymaga rejestracji spektaklu bez walorów artystycznych. Spektakl teatralny powinien zostać zarejestrowany w planie ogólnym, szerokim kątem obejmującym całą scenę, bez zbliżeń, najazdów, zabiegów operatorskich i montażowych.
 8. Istnieje możliwość przesłania nagrania za pomocą platformy wetransfer na adres qinoteatr@gmail.com jako plik w formacie MP4 lub AVI, przy czym zaleca się kodek H,264 i rozdzielczość ful HD. Bitrate do 7 Mb/sec. Ponieważ wetransfer w darmowej wersji dopuszcza maksymalny plik 2Gb, to dopuszcza się inne formy przesyłania lub udostępniania, jak google drive, cloud, etc. 
 9. Nadesłane materiały będą stanowiły podstawę do oceny i kwalifikacji. Organizator poprzez pocztę elektroniczną – na wskazany w karcie zgłoszenia adres e-mail – potwierdzi wpływ kompletnych, umożliwiających kwalifikację materiałów.
 10. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów. Po przeglądzie zostaną one skasowane.
 11. O kwalifikacji do drugiego etapu grupa teatralna zostanie powiadomiona telefonicznie i mailowo. Brak takiej informacji jest równoznaczny z brakiem kwalifikacji.
 12. W PRZEGLĄDZIE organizator nie przewiduje nagród rzeczowych. 
 13. Kwalifikacje w PRZEGLĄDZIE skutkują: 
 • Dla wszystkich uczestników PRZEGLĄDU – wpisem do ogólnopolskiej bazy teatrów amatorskich na stronie qinoteatr.pl, w którym teatry będą mogły według swojego uznania zaprezentować się na jednej stronie A4. Do opisu swojej grupy będzie można dołączyć 10 zdjęć, link do swojej strony lub Facebooka oraz oraz 5 minutową prezentację podlinkowaną z Youtube. 
 • Dla wybranych uczestników – zaproszeniem do drugiego etapu loQomotywy, czyli Festiwalu.
 • Podpisaniem umowy o stałej współpracy ze SPÓŁKĄ QINOTEATR PASJA P.S.A. Współpraca będzie polegać na tworzeniu Qinospektakli. Szczegóły współpracy oraz związane z tym profity finansowe dla teatru będą omówione indywidualnie, ale bez wątpienia da to teatrowi niespotykaną dotąd możliwość finansowania własnych projektów artystycznych 

V. Etap drugi – Festiwal

 
 1. Festiwal poświęcony jest Aleksandrowi Fredro i ma na celu prezentację twórczości hrabiego Fredry w jak najszerszym spektrum jego twórczości.
 2. Festiwal jako drugi etap loQomotywy jest odrębną organizacją i jest ściśle uzależniony od wyników pierwszego etapu. W związku z tym jego właściwy Regulamin będzie ogłoszony zaraz po finale Przeglądu, czyli w  lipcu 2023.

VI. Qinospektakl.

 

 1. Qinospektakl jest zastrzeżoną nazwą handlową, do której wyłączne prawa majątkowe posiada spółka Qinoteatr Pasja P.S.A.
 2. Qinospektakl to spektakl teatralny zarejestrowany własną techniką audio wideo, które spełniają określone parametry.
 3. Qinospektakl jest prezentowany publicznie tylko w sieci Qlubów Pasja.
 4. Qinospektakljest umieszczony na serwerze i udostępniany w formie streamingu tylko Organizatorom Qlubów Pasja, z którymi SPÓŁKA QINOTEATR podpisała umowę.
 5. Każdy Qinospektakl zabezpieczony jest trzema poziomami przed nieuprawnionym dostępem do niego.

VIII. Wizerunek i Prawa Autorskie

 
 1. Nadesłane zapisy audio wideo nadesłane do Przeglądu traktowane są jako dokument w formie roboczego zapisu mającego na celu ocenę spektaklu. Nagrania nie będą nigdzie publikowane, dlatego nie wymaga się jakichkolwiek zgód na udostępnianie wizerunku, oraz posiadanie Praw autorskich niezbędnych w przypadku publikacji. Nagrania po zakończeniu Przeglądu będą skasowane.

X. Postanowienia końcowe.

 

 1. Opłata rejestracyjna wynosi 99zł. Można jej dokonać przez bramkę płatniczą online w sQlepie na stronie qinoteatr.pl. Nieodłącznym elementem jest wpływ wypełnionego FORMULARZA B w tej zakładce LOQOMOTYWA.
 2. Zgłoszenie się do udziału w Przeglądzie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu loQomotywy i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 
formularz A -TEATR
Dane teleadresowe - Step 1 of 5

nr konta do przelewów: PL 84 1050 1070 1000 0090 3290 8551

lub bramka płatnicza..

Dopiero zaczynacie swoją przygodę z teatrem?

i nie czujecie się na siłach aby podjąć jazdę loQomotywą? Żaden problem. Nie od razu wszak Kraków zbudowano. Może w następnym roku, ale już dziś wstąpcie do grona naszych fanów na Facebooku. Czy to jako grupa, czy każdy indywidualnie. W jedności siła! Będąc naszymi fanami będziecie ze wszystkim na bieżąco.

Cyfryzacja.

Przyszło nam żyć w czasach burzliwych zmian. Niemal każdy dzień potrafi postawić nas w sytuacji jeszcze wczoraj nie do pomyślenia. Nic już nie jest pewne.

 Jest jednak rzecz, która jest pewna na 100%. To cyfryzacja. Czy nam się to podoba czy nie, powoli wsysa nas wirtualny świat, gdzie reprezentuje nas, tych żywych, z krwi i kości, jakiś Avatar, nagranie filmowe lub choćby tylko wzmianka składająca się ze słownego opisu. Istnienie w wirtualnej przestrzeni staje się powoli obowiązująca normą. Nie ma cię w sieci nie ma cię w ogóle.

Owoc na torcie.

W ramach naszego projektu Qinoteatr Pasja, chcemy stworzyć najdokładniejszą z możliwych bazę danych wszelkich  teatrów amatorskich działających w szkołach, przy placówkach kultury, lub jako niezależne stowarzyszenia.

W naszej bazie każdy, nawet najmniejszy teatr będzie miał szansę zaprezentować się światu w cyfrowej formie.

Można tu trafić wypełniając parę linijek formularza zgłoszeniowego. Kiedy Wasz teatr znajdzie się w Waszej bazie z dziecinną łatwością znajdą Was inni, a kiedy dostarczycie nam garść właściwych materiałów to Wasza prezentacja wyglądać będzie przepysznie. Smacznego. Zapraszamy do zakładki DLA TEATRÓW.

Na zakończenie

Staraliśmy się znaleźć kompromis pomiędzy niezbędną informacją a zwięzłą formą treści, żeby nie było jej zbyt wiele (bo kto by to czytał). Ponieważ jednak bez wątpienia będą osoby chcące dowiedzieć się więcej szczegółów, to zapraszamy do kontaktu, najlepiej telefonicznego. Porozmawiajmy jak człowiek z człowiekiem:-)) tel. 889 455 075